top of page

S.M.A.R.T. Coaching Model & Krav MagaΗ απόφαση της ενασχόλησης με το KravMaga είναι μια διαδικασία που δεν θα πρέπει να παρθεί ούτε επιπόλαια, αλλά ούτε και παρορμητικά. Το Krav Maga είναι ένα σύστημα με μοναδικό στόχο την εκπαίδευση ατόμων σε θέματα που αφορούν την προσωπική και συλλογική ασφάλεια. Είναι ένας τρόπος ζωής και σκέψης που όταν υιοθετηθεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε τομέα της καθημερινότητας. Είναι μια μέθοδος που βάζει σε πλαίσιο κάθε εν δυνάμει πρόβλημα αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Είναι μια βάση για την ανάπτυξη του ατόμου σε επίπεδο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό. Αλλά πάνω από όλα είναι ένα άριστο σύστημα διαχωρισμού της επιθετικότητας από το μίσος, τον αντιπαραγωγικό ανταγωνισμό και το Εγώ.


Ο μη συνειδητοποιημένος, άπειρος ασκούμενος, σε συνδυασμό με τις εγωκεντρικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τους ημιμαθείς εκπαιδευτές, ίσως αποπροσανατολίσουν τον ασκούμενο, απομακρύνοντας τον από τον αντικειμενικό σκοπό της εκπαίδευσης. Ενώ δεν αποκλείεται η περίπτωση της ανάπτυξης επιθετικών συμπεριφορών αντίθετες με τα κοινωνικά και πολιτισμικά στεγανά.


Στην Krav Maga Science για να προστατέψουμε τους μελλοντικούς αλλά και υφιστάμενους ασκούμενους από άσκοπες ή ακόμα και επικίνδυνες εκπαιδευτικές διαδικασίες, προτείνουμε την εφαρμογή του coaching μοντέλου S.M.A.R.T. Αν θέλουμε να πετύχουμε τον εκπαιδευτικό μας στόχο, θα πρέπει αυτός να συγκεκριμενοποιηθεί και στη συνέχεια να δεσμευτούμε για την υλοποίηση του.


Το S.M.A.R.T μοντέλο μας βοηθά τόσο στη συγκεκριμενοποίηση του στόχου, όσο και στην πραγματοποίηση του. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο S.M.A.R.T. περιλαμβάνει τα εξής σταδία διερεύνησης των στόχων.


S: Specific // Simple = Συγκεκριμένοι // απλοί M: Measurable = Μετρήσιμοι Α: Achievable // Attractive = Επιτεύξιμοι // Ελκυστικοί R: Relevant // Realistic = Σχετικοί // Ρεαλιστικοί Τ: Timed = Στον κατάλληλο χρόνο ή σχετικά προγραμματισμένοι

S: Specific // Simple = Συγκεκριμένοι // απλοί

Στην προκείμενη περίπτωση οι στόχοι είναι ξεκάθαροι και αφορούν την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί τον συγκεκριμένο στόχο είναι περιττό και άσχετο. Υπερβολές και προσθήκες διαφορετικών συστημάτων ή αθλητικών και αγωνιστικών στοιχείων, δεν εξυπηρετούν πουθενά ούτε εμπλουτίζουν εποικοδομητικά την εκπαιδευτική διαδικασία.


M: Measurable = Μετρήσιμοι


Στην περίπτωση της αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, η αξιολόγηση της απόδοσης, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί να πέσουμε στην παγίδα της ψευδαίσθησης ότι έχουμε αποκτήσει ικανότητες και δυνατότητες, αποτέλεσμα της επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις απόδοσης ή των ενθαρρυντικών σχολίων των εκπαιδευτών και δάσκαλων που δεν θέλουν να μας χάσουν από πελάτες. Στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ίσως να μην το μάθουμε ποτέ. Και αυτό θα ήταν ίσως και η μεγαλύτερη εκπαιδευτική επιτυχία. Να εκπαιδευτώ σε ένα σύστημα αυτοάμυνας και να αποκτήσω τέτοιο αυτοέλεγχο, αντίληψη, αυτοπεποίθηση και γενικά χαρακτήρα, που να μην χρειαστεί ποτέ να επαληθευτώ αν τεχνικά και τακτικά είμαι ικανός. Πρακτικά αυτό που μπορεί να μετρηθεί εκτός από την ικανότητα εκτέλεσης τεχνικών στο εργαστηριακό περιβάλλον μιας σχολής, είναι αν νοητικά και ψυχικά, αισθάνομαι πιο ασφαλής, ήρεμος και σίγουρος για τον εαυτό μου. Μπορεί να μην δώσω ποτέ μου μια μάχη σώμα με σώμα, κάθε μέρα όμως δίνω μάχες με τον εαυτό μου και το περιβάλλον που ζω. Εκεί θα πρέπει να μετρηθεί το πόσο καλύτερος έχω γίνει και πόσο πιο κοντά στον στόχο βρίσκομαι.


Α: Achievable // Attractive = Επιτεύξιμοι // Ελκυστικοί


Το Krav Maga σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται ως μια προσιτή και επιτεύξιμη μέθοδος αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Παρόλα αυτά όμως, για να είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμος ο εκπαιδευτικός στόχος, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαιτέρες ανάγκες του ασκούμενου. Το περιβάλλον που ζει, η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, η σωματοδομή, το κοινωνικό προφίλ, το νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο και οι εμπειρίες είναι μερικές από τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορέσει ο ασκούμενος να φτάσει στον στόχο του. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις φασόν είναι αδύνατο να ταιριάξουν σε όλους τους ασκούμενους καθιστώντας τον στόχο μη επιτεύξιμο. Ενώ δεν θα πρέπει να παραλείπονται τα στοιχεία που κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία ελκυστική. Κάνεις δεν θέλει να μαθαίνει κάτι με δυσάρεστο, βαρετό και κουραστικό τρόπο. Η γρήγορες εναλλαγές, τα θεάματα και η έξαψη της φαντασίας έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική ελκυστικότητα.


R: Relevant // Realistic = Σχετικοί // Ρεαλιστικοί


Εδώ έχουμε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του στόχου που αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας. Όπως είπαμε και παραπάνω οτιδήποτε άσχετο δεν εξυπηρετεί πουθενά και αντίθετα μας απομακρύνει και αποπροσανατολίζει από τον στόχο. Στην περίπτωση του Krav Maga, οδηγός μας για την εκπαιδευτική σχετικότητα, είναι μόνο οι αρχές που διέπουν του σύστημα. Οτιδήποτε ξεφεύγει των αρχών παύει να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Krav Maga. Όσο αφορά την ρεαλιστική πλευρά της επίτευξης του στόχου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ατομικότητα του ασκούμενου. Κάθε ασκούμενος είναι διαφορετική οντότητα και για να μπορέσει ο στόχος να πάρει σάρκα και οστά, θα πρέπει ο εκπαιδευτής να κάνει τις ανάλογες εκπαιδευτικές προσαρμογές. Στην περίπτωση του KravMaga, η απουσία ρεαλισμού καθίστα την μέθοδο αναποτελεσματική και άχρηστη.


Τ: Timed = Στον κατάλληλο χρόνο


Το Krav Maga είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε και αναπτύχτηκε για της ανάγκες του ισραηλινού στρατού. Ένα σύστημα που προορίζεται για τέτοιο σκοπό, θα ήταν μη λειτουργικό αν απαιτούσε τεράστιο χρόνο για την εκμάθηση του. Σε αντίθεση με την σύγχρονη, εμπορική μορφή του, ο ασκούμενος θα πρέπει να έχει ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Η αέναη εκπαιδευτική διαδικασία είναι εκτός της φιλοσοφίας του Krav Maga και δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο από την τσέπη των εκπαιδευτών.


Ιδρυτής & επικεφαλής εκπαιδευτής ΚMS

Security Manager (CBRNe) ΕΚΠΑ

Ειδικός σε θέματα εγκληματολογικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ142 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

תגובות


bottom of page