Αναζήτηση

Krav Maga Science Trademark & Πνευματικά ΔικαιώματαΗ Krav Maga Science, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατοχύρωσης του σήματος της (trademark). Ανακοινώνει ότι ανακαλεί όλα τα πιστοποιητικά εκπαιδευτών και καλεί τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές στις 16 & 17 Μαρτίου στην πρώτη ετήσια συνάντηση εκπαιδευτών στην κεντρική έδρα της Krav Maga Science για να παραλάβουν νέα πιστοποιητικά και να ενημερωθούν σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό. Παράλληλα καλεί όσους χρησιμοποιούν το σήμα και το όνομα της Krav Maga Science με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχουν σχετική άδεια, να το αφαιρέσουν εντός 30 ημερών από σήμερα. Μετά την προθεσμία των 30 ημερών, για όσους δεν συμμορφωθούν με την οδηγία, η Krav Maga Science θα κινηθεί όπως ορίζει ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


6 προβολές
  • Facebook
Krav Maga Science HQ Greece
Agiou Dimitriou 309 & Psiloriti 2 - Agios Dimitrios -  17342
Tel.: +30 211 4040394  Email: kravmagascience@gmail.com