Αναζήτηση

Το Krav Maga Θεμέλιος Λίθος Των Σχέσεων Ελλάδας Ισραήλ

Ενημερώθηκε: 6 Νοε 2019Εν όψει της γενικής συνελεύσεως του Ελληνοϊσραηλινού Επιμελητηρίου διαφαίνεται πως τη συζήτηση μονοπωλούν τόσο οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ, όσο και οι Ελληνοϊσραηλινές σχέσεις εν γένει, πολιτισμικά, οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά.


Μια από τις πτυχές ανάδειξης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, υπηρετεί και εξυπηρετεί ως πρωταγωνιστής το Krav Maga, αλλά και άλλα ισραηλινά συστήματα αυτοάμυνας. Πυρήνας αυτής της ροής είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτές, οι εκπρόσωποι και φορείς του μηνύματος στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει τη θέρμη της προς τις ενασχολήσεις αυτές, και τον ενθουσιασμό της για συμμετοχή σε ο,τι συναπαρτίζει τον εν λόγω τομέα. Αυτό αποδεικνύεται ευκόλως από την σταθερή και χρόνια αύξηση των ήδη υψηλών εσόδων που προσφέρει η ενασχόληση με τα ισραηλινά συστήματα αυτοάμυνας, την τελευταία δεκαπενταετία.


Πέραν, όμως, της οικονομικής προέκτασης του θέματος, είναι μείζονος σημασίας η πυροδότηση του ενδιαφέροντος πολιτών διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικής προέλευσης και χαρακτηριστικών , με κατεύθυνση την περαιτέρω ενημέρωση αλλά και σύνδεση με το Ισραήλ, τον πολιτισμό και την ιστορία του (εκπαίδευση, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, σύστημα υγείας, γλώσσα, τουρισμός).


Γίνεται, λοιπόν, ευρέως αποδεκτή η αναγκαιότητα ανάδειξης του Krav Maga σε κύρια και καίρια δεξαμενή προώθησης και ανάδειξης του Ισραήλ ως ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κράτος, ανάπτυξης νέων εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και της χώρας του Ισραήλ και ενδυνάμωσης της από στροφής προς φαινόμενα όπως ο αντισημιτισμός, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός. Σαφώς, χωρίς να παραγράφουμε την αθλητική και επιχειρηματική υπόσταση της ενασχόλησης με την εν λόγω δραστηριότητα.


Σήμερα, στην Ελλάδα, οι ασκούμενοι της Ισραηλινής μεθόδου αυτοάμυνας Krav Maga απαριθμούν χιλιάδες, ενώ, ήδη, εκατοντάδες έχουν χρηστεί εκπαιδευτές από ισραηλινούς, ελληνικούς, ή φανταστικούς οργανισμούς και φορείς. Ανάμεσα τους, πολλοί τίμιοι, φιλόδοξοι, επαγγελματίες και σοβαροί ασκούμενοι και εκπαιδευτές, με γνήσια αγάπη και γνώση για τη μέθοδο που υπηρετούν και την ίδια τη χώρα του Ισραήλ. Πληθώρα εκπαιδευτών επισκέπτεται τακτικά το Ισραήλ για μετεκπαιδεύσεις, ενώ διατηρούν νόμιμα εκπαιδευτικά κέντρα. Σαφώς, υπάρχουν και πολλοί τύποις εκπρόσωποι του Krav Maga, με ελλιπή η και ανύπαρκτη εκπαίδευση η γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι παραπλανούν με ανυπόστατες ιστορικές περιγραφές, πλαστογραφημένα ή εξ αγορασμένα πιστοποιητικά.


Σε ακραίες περιπτώσεις, δηλώνουν ευθαρσώς πως έχουν εκπαιδευτεί στην IDF, ή και διαδίδουν πως τα πτυχία που απονέμονται στους ασκούμενους τους ισοδυναμούν με Νόμιμα Ισραηλινά Διαβατήρια! Άλλοι, δε, όντες Έλληνες εκπαιδευτές Krav Maga, διαφημίζουν πως προσφέρουν πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω ιδιωτικών σχολών με ανάκληση αδείας λειτουργίας. Άλλοι, χρησιμοποιούν το Ελληνο-Ισραηλινό επιμελητήριο ως απόδειξη πως είναι αναγνωρισμένοι από το ισραηλινό κράτος. Το αποκορύφωμα αυτών των εκφράσεων, το εντοπίζουμε στην ύπαρξη εκπαιδευτών Krav Maga, με ενεργή συμμετοχή σε φανατικές αντισημιτικές οργανώσεις.


Η Krav Maga Science λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού Ισραηλινών Τεχνών Imi Lichtenfeld, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα την Elite Krav Maga Federation του Ισραήλ, καλεί την πρεσβεία του Ισραήλ, την εβραϊκή κοινότητα, το Ελληνο-Ισραηλινό επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας να λάβει σοβαρά μέτρα επίλυσης του θέματος. Αναφερόμαστε σε έναν, τεραστίων διαστάσεων, αρωγό των σχέσεων των δύο χωρών, το Krav Maga. Η περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος και ανεξέλεγκτης διασποράς του μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά ολέθρια διακρατικά αποτελέσματα.


Η Krav Maga Science δεσμεύεται σε άμεση κατάθεση υπομνήματος των προαναφερθέντων, σε αρμόδιους φορείς και μηχανισμούς, με στόχο τη γνωστοποίηση αυτών και την εύρεση λύσεων.


Το Krav Maga είναι θεμέλιος λίθος των σχέσεων Ελλάδας Ισραήλ. Είναι ευθύνη όλων να διατηρήσουμε τη σήραγγα αυτή αμόλυντη, διαυγή, νόμιμη, ισχυρή, τελεσφόρα.


Βασίλης Πετρίδης

Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού Ισραηλινών Τεχνών ‘’Imi Lichtenfeld”

269 προβολές
  • Facebook
Krav Maga Science HQ Greece
Agiou Dimitriou 309 & Psiloriti 2 - Agios Dimitrios -  17342
Tel.: +30 211 4040394  Email: kravmagascience@gmail.com