top of page

Νέα εξελιγμένη εκπαιδευτική ύλη από την Krav Maga Science


Η εποχή του information (πληροφόρηση) έχει παρέλθει ανεπίστρεπτη, δίνοντας τη σκυτάλη στο Transformation (μεταμόρφωση). Με άπλα λόγια ο σύγχρονος ερευνητής δεν ψάχνει τις πληροφορίες, που σε υπέρ πληθώρα μπορεί να βρει, αλλά την συγκεκριμένη γνώση που θα του δώσει άμεσα και γρήγορα τη λύση στο ερώτημα ή πρόβλημα του. Αν για παράδειγμα θέλω να μάθω πως λειτουργεί μια συσκευή ή ένα εργαλείο και έχω να διαλέξω μεταξύ του manualή ενός video στο YouTube που αναλύει την λειτουργία, είναι σίγουρο ότι θα επιλέξω το video.


Ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι αυτού του είδους απόκτηση γνώσεων ή αν θεωρείτε τις παραδοσιακές μεθόδους πιο ποιοτικές, οι σύγχρονοι ρυθμοί και η ψηφιοποίηση των περισσότερων υπηρεσιών και προϊόντων δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολιών. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι οποιαδήποτε σύγχρονη εξόρυξη γνώσεων, δεν θα πρέπει να διέπεται από κανόνες ποιότητας, ειδίκευσης και αξιοπιστίας.


Στην Krav Maga Science μελετήσαμε διεξοδικά τους τρόπους που μπορεί η εκπαίδευση στην αυτοπροστασία και αυτοάμυνα να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στον ασκούμενο, σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές του ανάγκες και το περιβάλλον που ζει και δημιουργήσαμε μια καινοτόμο ύλη αποκλειστικά επικεντρωμένη στους μηχανισμούς προβλήματος και λύσης. Η κονσερβοποίηση των τεχνικών και τακτικών, αντικαταστάθηκε με τη λογική, χρηστική και εφαρμόσιμη τεχνική προσέγγιση και νοητική κατανόηση της βίας και του εγκλήματος.


Ποιο συγκριμένα, χωρίσαμε την εκπαιδευτική διαδικασία σε 5 ολοκληρωμένους ανεξαρτήτους κύκλους. Ο κάθε κύκλος έχει συγκεκριμένο στόχο και χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η συνέχιση του ασκούμενου στον επόμενο κύκλο αν δεν το απαιτούν οι ανάγκες του. Παράλληλα δημιουργήσαμε ανεξάρτητα, ολοκληρωμένα θεματικά σεμινάρια και workshops, για συμπληρωματική γνώση και εξειδίκευση.

Στόχος μας είναι να πραγματοποιούμε την μεταμόρφωση που οραματίζεται ο κάθε ασκούμενος, ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, άμεσα, γρήγορα, ολοκληρωμένα και πάνω από όλα αποτελεσματικά.

Εκπαιδευτικά επίπεδα


Discover Krav Maga

Το πρώτο επίπεδο ουσιαστικά είναι μια γνωριμία με τη μεθοδολογία του Krav Maga, βάζοντας παράλληλα τα τεχνικά και τακτικά θεμέλια του συστήματος. Με τον πιο άμεσο τρόπο το σώμα αρχίζει να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά σε απειλητικά και επιθετικά ερεθίσματα, αποκτώντας παράλληλα την δυνατότητα χρήσης του σώματος ως όπλο. Συμπληρωματικά η εκπαιδευτική διαδικασία, περιλαμβάνει θεωρητική γνώση γύρω από θέματα που αφορούν την πρόληψη, προετοιμασία και λειτουργία του σώματος υπό συνθήκες άγχους και στρες. Το επίπεδο Discover Krav Maga υπολογίζεται να ολοκληρωθεί από τον ασκούμενο σε χρονική διάρκεια 3 μηνών, με συχνότητα εκπαιδεύσεων 3-4 φορές / εβδομάδα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου επιπέδου και αν οι ανάγκες του το απαιτούν, ο ασκούμενος μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο επίπεδο, να συνεχίσει εξάσκηση στο ίδιο ή να φρεσκάρει τις τεχνικές και τακτικές του ικανότητες σε συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδεύσεων μια με δυο φορές το χρόνο.


Novice Level

Το δεύτερο επίπεδο, είναι άμεσα εξαρτώμενο με το πρώτο. Εδώ αρχίζουμε να κτίζουμε πάνω στα θεμέλια του Discover KravMaga και να αναπτύσσουμε τις ενστικτώδεις αντιδράσεις του σώματος. Η εκπαιδευτική προσέγγιση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές, αλλά λογικούς και άμεσα εφαρμόσιμους μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης. Σημασία έχει ο κάθε ασκούμενος να αποκτήσει τα προσωπικά του κινισιολογικά μοτίβα, που χωρίς πίεση και σκέψη θα κάνουν το σώμα να δράσει ή αντιδράσει. Στο NoviceLevel ο ασκούμενος μαθαίνει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις ποιο κοινές άοπλες και ένοπλες απειλές και επιθέσεις από όχι ιδιαίτερα εκπαιδευμένα ή οργανωμένα άτομα. Η κατάκτηση του συγκεκριμένου επιπέδου, σε συνδυασμό με την θεωρητική γνώση που προσφέρει, θα δώσει στον ασκούμενο αρκετή αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο και δυνατότητα διάκρισης. Τεχνικά και τακτικά θα είναι σε ένα καλό επίπεδο ώστε να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά όπου και όταν αυτό απαιτηθεί. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του Novice Level είναι από 6 – 12 μήνες, ανάλογα με την συχνότητα εκπαιδεύσεων, αλλά και τον βαθμό αφομοίωσης και κατανόησης του ασκούμενου. Και σε αυτό το επίπεδο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του και αν οι ανάγκες του το απαιτούν, ο ασκούμενος μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο επίπεδο, να συνεχίσει εξάσκηση στο ίδιο ή να φρεσκάρει τις τεχνικές και τακτικές του ικανότητες σε συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδεύσεων μια με δυο φορές το χρόνο.


Defender Level

Στο συγκεκριμένο επίπεδο ο ασκούμενος αρχίζει να εισχωρεί σε πιο σύνθετα και πολύπλοκα σενάρια. Έχοντας τις βάσεις των προηγούμενων επίπεδων, προσθέτονται τεχνικές και τακτικές λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με λύσεις για την αντιμετώπιση πιο ειδικών περιπτώσεων και καταστάσεων. Σε αυτό το επίπεδο δίνετε ιδιαίτερη σημασία στις επικοινωνιακές ικανότητες του ασκούμενου, καθώς και στο επίπεδο αυτοελέγχου. Όσο αφορά την πρακτική εξάσκηση στην μαχητικότητα ο βαθμός έντασης και πίεσης αυξάνεται, προσομοιώνοντας στον μέγιστο βαθμό τις πραγματικές συνθήκες μιας συμπλοκής. Σε αυτό το επίπεδο ο ασκούμενος θα διδαχτεί για πρώτη φορά βασικές τεχνικές και τακτικές αντιμετώπισης απειλών με πυροβόλα όπλα και μάχη στο έδαφος. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου επιπέδου είναι μεταξύ 8 – 12 μήνες. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του επιπέδου θα δώσει στον ασκούμενο σημαντικά εφόδια αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας, θωρακίζοντας τον σωματικά και νοητικά.


Fighter Level

Το επίπεδο Fighter απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην αντιμετώπιση ακόμα πιο περιπλοκές και βίαιες καταστάσεις. Έχοντας κατακτήσει το Defender Level, εισχωρούν σε πεδία ωμής βίας και ιδιαίτερα επικινδύνων απειλών και επιθέσεων από έμπειρους και εκπαιδευμένους αντιπάλους. Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου επιπέδου πρωτίστως είναι η αποτελεσματική διαχείριση της επιθετικότητας , αλλά και η ορθή λήψη αποφάσεων κάτω από πολύ πιεστικές και στρεσογόνες συνθήκες. Από μαχητικής πλευράς η εκπαίδευση περιλαμβάνει αντιμετώπιση ενός ή πολλαπλών αντιπάλων, άοπλων και ένοπλων, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, μέρα και νύχτα. Στόχος του συγκεκριμένου επιπέδου είναι να σας μεταμορφώσει σε μαχητή με ορθή κρίση, διάκριση, αποφασιστικότητα και πάνω από όλα αποτελεσματικότητα. Συμπληρωματικά θα πρέπει να προστεθεί ότι η εκπαίδευση περιλαμβάνει και στοιχεία προστασίας τρίτου προσώπου ώστε να είστε σε θέση να προστατέψετε την οικογένεια και τους δικού σας ανθρώπους. Η διάρκεια ολοκλήρωσης του Fighter Level είναι από 12 – 18 μήνες. Τα μαθήματα κανονίζονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ώρες και περιοχές.


Advance Fighter Level

Το AdvanceFighterLevel, αποτελεί το ανώτερο επίπεδο κατάρτισης ασκούμενου. Έχει διάρκεια από 12 – 24 μήνες και αποτελείται από ειδικές θεωρητικές, τεχνικές και τακτικές γνώσεις. Διαπραγματεύεται με αντικείμενα όπως η αντιτρομοκρατία, οι ικανότητες επιβίωσης, η επιχειρησιακή οδήγηση, η μάχη σε πολύ κλειστούς χώρους, κ.α. Όποιος καταφέρει να κατακτήσει το Advance Fighter Level, θα έχει αποκτήσει εκτός από ανεπανάληπτες εμπειρίες, έναν νέο πραγματικά μεταμορφωμένο εαυτό, με πολύτιμα εφόδια και εργαλεία, εφαρμόσιμα στους περισσότερους τομείς της ζωής του.


Krav Maga Science και εξετάσεις

Ακόμα μια καινοτομία της KravMaga Science, είναι η κατάργηση των εξετάσεων. Η αξιολόγηση του ασκούμενου είναι προσωπική και γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων. Όταν ο ασκούμενος νιώσει έτοιμος και οι εκπαιδευτές το επιβεβαιώσουν, τότε χωρίς χρηματικό κόστος λαμβάνει το πιστοποιητικό και αναγνωριστικό σήμα κατάκτησης του επιπέδου και αποφασίζει πως θα συνεχίσει.


Krav Maga Science σεμινάρια καιworkshops

Με γνώμονα ότι δεν μπορούν να καλυφτούν όλα τα θέματα και προβλήματα μέσα από την βασική εκπαιδευτική ύλη, ενώ κάποιες ειδικές ομάδες ανθρώπων απαιτούν ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση, η KravMaga Science έχει έτοιμα δομημένα σεμινάρια και workshops για γυναικεία αυτοάμυνα, αντιμετώπιση βίαιων περιστατικών στο δρόμο και το αυτοκίνητο, οικιακή και οικογενειακή θωράκιση, ασφάλεια για τα ταξίδια, λειτουργία πυροβόλων όπλων και σκοποβολή, κ.α. παράλληλα υπάρχουν ειδικά προγράμματα για σώματα ασφαλείας, επιχειρήσεις, σχολεία, ιδρύματα, κ.α.


Krav Maga Science και νόμος

Η Krav Maga Science, πρωτίστως αναγνωρίζει ότι ζούμε σε μια οργανωμένη χώρα με νόμους και κανόνες. Η άνευ μέτρου και διάκρισης υπεράσπιση του εαυτού μας ή των δικό μας ανθρώπων, μπορεί εύκολα να μας βάλει σε σοβαρούς νομικούς και / ή οικονομικούς μπελάδες. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της KravMaga science είναι να κατανοήσει ο ασκούμενος τα όρια μεταξύ νόμιμου και παράνομου, ηθικού και ανήθικου, καθήκοντος και υπέρβασης καθήκοντος, άμυνας και υπέρβασης άμυνας, αυτοάμυνας και αυτοδικίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εκπαίδευση στο KravMaga, θα προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει.


Η εκπαιδευτική ομάδα της KravMaga Science και ο επικεφαλής της Βασίλης Πετρίδης, είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με τις υπηρεσίες και τους τρόπους λειτουργίας μας. Στο site μας www.kravmaga.com.gr , θα βρείτε αρκετές πληροφορίες, videos και δωρεάν online μαθήματα. Στο κανάλι της Krav Maga Science στο YouTube θα βρείτε promo videos, μαθήματα και συνεντεύξεις. Ενώ όλο το δίκτυο σχολών της KravMaga Science προσφέρει μια εβδομάδα δοκιμαστικών μαθημάτων για να μας γνωρίσετε από κοντά. Μην διστάσετε να μας στείλετε στο email: kravmagascience@gmail.com κάθε απορία ή σχόλιο σας.


Krav Maga Science Instructors Team

143 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


bottom of page