top of page

Όροι συμμετοχής 

 1. H Krav Maga Science, λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Πολιτισμού Ισραηλινών Τεχνών  “Imi Lichtenfeld”.
   

 2. Τα σεμινάρια της Krav Maga Science, έχουν επιμορφωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.  Δεν αντικαθιστούν καμία ακαδημαϊκή εκπαίδευση ούτε προσφέρουν επίσημο τίτλο σπουδών.  
   

 3. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης δεν αποτελούν επίσημο τίτλο σπουδών, ούτε προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη συμμέτοχης και εμπλουτισμό του βιογραφικού.
   

 4. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (Videos, live streaming, σημειώσεις, φωτογραφίες, κ.α.) χωρίς την άδεια της Krav Maga Science και των διαχειριστών της.
   

 5. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση των live streaming και live σεμιναρίων / διαλέξεων με οποιοδήποτε μέσω και για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς άδεια.  
   

 6. Οι συμμετέχοντες στα webinars θα πρέπει να έχουν συνδεθεί με το link του Webinar τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη  και να έχουν ρυθμίσει την εικόνα και τον ήχο τους.
   

 7. Τα μικρόφωνα θα πρέπει να παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του webinar κλειστά. Θα ανοίγουν μόνο όταν υπάρχει κάποια ερώτηση ή ο εισηγητής δώσει τον λόγο.
   

 8. Ο εισηγητής έχει δικαίωμα να αποβάλει συμμετέχοντα που δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου.  Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι ανοικτά μικρόφωνα, προβλήματα με τον εξοπλισμό και την σύνδεση, θέματα σεβασμού προς τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, ρατσιστικά σχόλια, υβριστικά σχόλια, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, κ.α.
   

 9. Αν κάποιος συμμετέχοντας αποβληθεί, το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται, ούτε λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.
   

 10. Αν κάποιος δηλώσει συμμέτοχη και δεν συμμετάσχει στο webinar / σεμινάριο, το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται, ούτε συμψηφίζεται με άλλο webinar / σεμινάριο, ούτε λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.
   

 11. Στα διά ζώσης σεμινάρια / διαλέξεις, θα πρέπει να εισέρχεστε στον τόπο διεξαγωγής τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα. Αφίξεις μετά την έναρξη του σεμιναρίου διάλεξης μπορεί να μην τους επιτραπεί η συμμέτοχη, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
   

 12. Ακύρωση και επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη του webinar / σεμιναρίου με αποστολή στο email kravmagascience@gmail.com των στοιχείων, του webinar / σεμιναρίου που είχατε δηλώσει συμμέτοχη, της τράπεζας και  του αριθμού λογαριασμού που θέλετε να σας επιστραφούν τα χρήματα. Πιθανά έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.  
   

 13. Αν ένα webinar /σεμινάριο ακυρωθεί με υπαιτιότητα της Krav Maga Science, σας επιστρέφονται όλα χρήματα.
   

 14. Αν ένα webinar / σεμινάριο ακυρωθεί λόγω ανωτέρας βίας, όπως: Ασθένεια εισηγητή,   καιρικά φαινόμενα και τεχνικά προβλήματα που προκαλούν δυσλειτουργία στην σύνδεση, σεισμός, κ.α. Τότε το webinar θα αναβληθεί και θα δοθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.
   

 15. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραμένουν στο site με δυνατότητα download μέχρι 15 ήμερες
   

 16. Έχω υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είμαι απόλυτα υγιής χωρίς να έχω αποκρύψει κάτι σχετικό με την κατάσταση της υγείας μου.
   

 17. Κατανοώ ότι κάποια συστήματα του Ισραήλ (π.χ. Krav Maga, Kapap,) μπορεί να εμπεριέχουν κάποιο βαθμό επικινδυνότητας αναφορικά με την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου θα  παρευρίσκομαι / συμμετέχω στις δραστηριότητες του Συλλόγου με δική μου ευθύνη και απαλλάσσω με την παρούσα τον Σύλλογο, το  Δ.Σ. αυτού όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου και τους επισκέπτες αυτού, από κάθε ευθύνη για τυχόν τραυματισμό μου ή για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει κατά την διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
   

 18. Δέχομαι και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματός, απαλλάσσοντας πλήρως και ολοσχερώς τους υπολοίπους συμμετέχοντες, τα μέλη και το Διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Ισραηλινών Τεχνών «Imi Lichtenfeld».
   

 19. Αποδέχομαι επίσης τη λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού.

bottom of page