Πρακτική Αξιολόγηση 
Υποψηφίων Εκπαιδευτών 

Το πρακτικό test μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους :

  1. Εκτέλεση και βιντεοσκόπηση όλων των τεχνικών των videos. Η κάθε τεχνική δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 επαναλήψεις. Στην συνεχεία τα videos θα πρέπει να αποσταλούν μέσω we transfer στην Krav Maga Science, για αξιολόγηση και βαθμολόγηση.
     

  2. Live εκτέλεση των τεχνικών, μέσω Skype ή ZOOM, στον  επικεφαλής εκπαιδευτή της Krav Maga Science ή σε άλλον εκπαιδευτή πιστοποιημένο για εκπαίδευση και αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευτών.

5b774dc4ab9075f2257753bd_we-wordmark-whi
  • Facebook
Krav Maga Science HQ Greece
Agiou Dimitriou 309 & Psiloriti 2 - Agios Dimitrios -  17342
Tel.: +30 211 4040394  Email: kravmagascience@gmail.com